נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

ארונות בגימור מבריק

 • סט אודם
 • סט סאן
 • סט עידן
 • סט לביא
 • סט ניס
 • סט נועם
 • סט אופל
 • סט אפולו
 • סט ורסאי
 • סט יהב
 • סט שוני
 • סט לשם
 • סט פרובאנס
 • סט סטאר
 • סט מון