נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

קטלוג

 • דגמי 2020
  דגמי 2020
 • ארונות אמבטיה תלויים
  ארונות אמבטיה תלויים
 • ארונות שירות
  ארונות שירות
  ארונות שירות
 • ארונות בגימור מבריק
  ארונות בגימור מבריק
 • ארונות בגימור מט
  ארונות בגימור מט